Nariadenie vlády č. 173/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021

Platnosť od 24.06.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021 (za 26 dní)
Zrušený 246/2021 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 - 31.12.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.06.2020