Nariadenie vlády č. 160/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm

Platnosť od 18.06.2020
Účinnosť od 01.07.2020