Zákon č. 148/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.06.2020
Účinnosť od 11.06.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.2020 Aktuálne znenie