Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 152/2020 Z. z.)

Platnosť od 08.05.2020
Účinnosť od 15.06.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2020 152/2020 Z. z. Aktuálne znenie
08.05.2020 - 14.06.2020