Vyhláška č. 112/2020 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Platnosť od 07.05.2020
Účinnosť od 15.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2020 Aktuálne znenie