Nariadenie vlády č. 111/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.05.2020
Účinnosť od 01.06.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2020 Aktuálne znenie