Vyhláška č. 74/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Platnosť od 07.03.2019
Účinnosť od 15.03.2019