Redakčné oznámenie č. 508/2019 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Platnosť od 31.12.2019
Účinnosť od 31.12.2019

508

OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

V čl. I bode 15 § 49a ods. 2 majú slová „deviateho bodu a desiateho bodu“ správne znieť: „ôsmeho bodu a deviateho bodu“.