Opatrenie č. 490/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do28.01.2021
Zrušený 28/2021 Z. z.

490

OPATRENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

z 19. decembra 2019,

ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Objektivizované platové koeficienty sú uvedené v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 393/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Miroslav Lajčák v. r.


Príloha k opatreniu č. 490/2019 Z. z.

Objektivizované platové koeficienty