Zákon č. 462/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020