Nariadenie vlády č. 449/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020