Oznámenie č. 439/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zv

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 19.12.2019

439

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 9. decembra 2019 uložené tieto dodatky ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorený 20. novembra 2019 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorený 20. novembra 2019 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

3. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorený 20. novembra 2019 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.