Opatrenie č. 435/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

Platnosť od 18.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020