Opatrenie č. 429/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Platnosť od 16.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 383/2020 Z. z.

OBSAH