Vyhláška č. 428/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Platnosť od 16.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020