Zákon č. 413/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Platnosť od 04.12.2019
Účinnosť od 01.05.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
04.12.2019 - 30.04.2020

Pôvodný predpis

04.12.2019