Opatrenie č. 403/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

(v znení č. 60/2021 Z. z.)

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 15.02.2021