Opatrenie č. 403/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020