Zákon č. 4/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 09.01.2019
Účinnosť od 01.02.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.01.2019