Uznesenie č. 357/2019 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto

Platnosť od 11.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

357

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 15. októbra 2019

k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto

Národná rada Slovenskej republiky

podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

za mesto obec Nesvady, okres Komárno, Nitriansky kraj

s účinnosťou od 1. januára 2020.


Andrej Danko v. r.