Vyhláška č. 353/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

Platnosť od 07.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

353

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. októbra 2019,

ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ladislav Kamenický v. r.


Príloha k vyhláške č. 353/2019 Z. z.