Zákon č. 35/2019 Z. z.Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 319/2019 Z. z., 126/2020 Z. z.)

Platnosť od 15.02.2019
Účinnosť od 21.05.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, § 325 ods. 2 až 19 a § 327 až 333 a čl. II až XIX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2020 126/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2020 - 20.05.2020 319/2019 Z. z.
01.07.2019 - 31.12.2019 Delená účinnosť
01.04.2019 - 30.06.2019