Oznámenie č. 336/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci

Platnosť od 17.10.2019
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 20. októbra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2.

336

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. januára 2019 bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 20. októbra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.