Zákon č. 312/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.11.2019 - 31.12.2019