Nariadenie vlády č. 283/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

Platnosť od 26.09.2019
Účinnosť od 30.09.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.09.2019