Rozhodnutie č. 28/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Platnosť od 04.02.2019

28

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.


Andrej Danko v. r.