Opatrenie č. 278/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020

Platnosť od 19.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020 (za 2 mesiace)

OBSAH

278

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. septembra 2019

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020 je 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ladislav Kamenický v. r.