Vyhláška č. 274/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.09.2019
Účinnosť od 15.09.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2019 Aktuálne znenie