Nariadenie vlády č. 270/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019 Aktuálne znenie