Vyhláška č. 264/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní

Platnosť od 23.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

264

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2019,

ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. o) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní odo dňa predloženia receptu je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní odo dňa predloženia receptu je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 264/2019 Z. z.

ZOZNAM HUMÁNNYCH LIEKOV SO ŠPECIFICKÝMI PODMIENKAMI VÝROBY A DODANIA DO 60 DNÍ

Číslo riadkuKód humánneho lieku pridelený
Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
Názov humánneho liekuDoplnok
1.14593H-AL PER OS (MIX)gtt por 6x9 ml PNU
2.14592H-AL PER OS (MIX)gtt por 1x9 ml PNU
3.69197Alutard SQsus inj 4x5 ml (liek.inj.skl.)
4.8530BAlutard SQ jedy hmyzusus inj 4x5 ml (liek.inj.skl.)
5.69204Alutard SQsus inj 1x5 ml (liek.inj.skl.)
6.8531BAlutard SQ jedy hmyzusus inj 1x5 ml (liek.inj.skl.)
7.44190PHOSTALsus inj 4x5 ml
8.44191PHOSTALsus inj 1x5 ml
9.95607Staloral 300sol slg 2x10 ml (2x300 IR/ml) (fľ-skl.hnedá-udržiavacia liečba)
10.95606Staloral 300sol slg 3x10 ml (1x10 IR/1 ml+2x300 IR/1 ml) (fľ.skl.hnedá-úvodná liečba)
11.24546Stafalsol der 1x10 ml (fľ.skl.)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 264/2019 Z. z.

ZOZNAM INDIVIDUÁLNE PRIPRAVOVANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV SO ŠPECIFICKÝMI PODMIENKAMI VÝROBY A DODANIA DO 30 DNÍ

1. Individuálne pripravovaný humánny liek s obsahom liečiva Atropín.

2. Individuálne pripravovaný humánny liek s obsahom liečiva Homatropín.