Vyhláška č. 263/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“

Platnosť od 23.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

263

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2019,

ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. n) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“, je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, KTORÉ JE MOŽNÉ PREDPÍSAŤ NA PRESKRIPČNÝ ZÁZNAM S POZNÁMKOU „REPETATUR“

Číslo riadkuPodskupina
(Trieda)
Názov podskupiny (triedy) zdravotníckej pomôcky
1.A1Obväz hydrofilný
2.A2Gáza hydrofilná
3.A3Gázové skrútené tampóny
4.A4Gázové kompresy
5.A5Vata
6.A6Obväz hadičkový
7.A7Obväz elastický
8.B1Vložky
9.B2Vkladacie plienky
10.B3Plienkové nohavičky
11.B4Fixačné nohavičky
12.B5Podložky pod chorých
13.B6Kondómy
14.B7Urinálne vrecká
15.B10Pomôcky pre autokatetrizáciu
16.D3Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom
17.D5Lancety pre lancetové perá
18.D8Ihly na aplikáciu liečiv u diabetikov pomocou pera
19.D9Striekačky so zatavenou ihlou
20.D10.2.1Infúzny set
21.D10.2.2Zásobník inzulínu
22.D11Testovacie prúžky na testovanie z moča
23.F1Jednodielny systém
24.F2Dvojdielny systém
25.F3Čistiace prostriedky pre stomikov
26.F4Ochranné prostriedky pre stomikov
27.F6.1Vkladací krúžok
28.F7.2.1Odvodné vrecko
29.F8Krytka stómie
30.F9Jednodielna stomická zátka
31.F10Nočná drenážna súprava
32.F11Detské stomické pomôcky
33.K9.8.2Filtre k fyzioterapeutickým prístrojom
34.K9.8.3Katétre k fyzioterapeutickým prístrojom
35.K9.9.3Príslušenstvo
36.K9.9.4Tracheostomický filter
37.K9.9.6Tracheostomické kanyly, plastové