Vyhláška č. 252/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.08.2019
Účinnosť od 20.08.2019

OBSAH

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z., vyhlášky č. 48/2013 Z. z., vyhlášky č. 120/2014 Z. z., vyhlášky č. 205/2015 Z. z. a vyhlášky č. 39/2019 sa mení takto:

1. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „písmena e)“ nahrádzajú slovami „písmena a)“.

2. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 435/2011 Z. z.

ÚHRADOVÉ SKUPINY

Číslo úhradovej skupinyReferenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme)KoeficientPoznámka
1A02BC01 Omeprazol, p.o., všetky množstvá liečiva
A02BC02 Pantoprazol, p.o., všetky množstvá liečiva
A02BC03 Lanzoprazol, p.o., všetky množstvá liečiva
A02BC05 Ezomeprazol, p.o., všetky množstvá liečiva
0,75pevné liekové formy
2A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza a iné), p.o., s obsahom lipázy 10 000 FI0,70pevné liekové formy
3A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza a iné), p.o., s obsahom lipázy viac ako 10 000 FI0,70pevné liekové formy
4B01AA03 Warfarín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
5B01AE07 Dabigatranetexilát, p.o., všetky množstvá liečiva
B01AF01 Rivaroxabán, p.o., všetky množstvá liečiva
B01AF02 Apixabán, p.o., všetky množstvá liečiva
B01AF03 Edoxabán, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
6B01AC04 Klopidogrel, p.o., všetky množstvá liečiva
B01AC05 Tiklopidín, p.o., všetky množstvá liečiva
0,85pevné liekové formy
7C09AA01 Kaptopril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA02 Enalapril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA06 Quinapril, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
8C09AA16 Imidapril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA09 Fosinopril, p.o., všetky množstvá liečiva
C09AA03 Lizinopril, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
9C09AA04 Perindopril arginín, p.o. 5 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o. 4 mg
C09AA05 Ramipril, p.o. 1,25 mg
C09AA05 Ramipril, p.o. 2,5 mg
C09AA05 Ramipril, p.o. 5 mg
C09AA10 Trandolapril, p.o. 0,5 mg
C09AA10 Trandoparil, p.o. 2 mg
1,00pevné liekové formy
10C09AA04 Perindopril arginín, p.o. 10 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o. 8 mg
C09AA05 Ramipril, p.o. 10 mg
C09AA10 Trandoparil, p.o. 4 mg
1,00pevné liekové formy
11C09CA01 Losartan, p.o., všetky množstvá liečiva
C09CA03 Valsartan, p.o. 40 mg
1,00pevné liekové formy
12C09CA03 Valsartan, p.o. 80 mg
C09CA03 Valsartan, p.o. 160 mg
C09CA06 Kandesartan, p.o. 8 mg
C09CA04 Irbesartan, p.o.150 mg
C09CA07 Telmisartan, p.o. 40mg
1,00pevné liekové formy
13C09CA02 Eprosartan mesilas, p.o. 600 mg
C09CA03 Valsartan, p.o. 320 mg
C09CA04 Irbesartan, p.o. 300 mg
C09CA06 Kandesartan, p.o. 16 ma
C09CA06 Kandesartan, p.o. 32 mg
C09CA07 Telmisartan, p.o. 80mg
1,00pevné liekové formy
14C10AA01 Simvastatin, p.o. 10 mg
C10AA02 Lovastatin, p.o. 20 mg
C10AA01 Simvastatin, p.o. 20 mg
C10AA02 Lovastatin, p.o. 40 mg
C10AA04 Fluvastatin, p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg
C10AA01 Simvastatin, p.o. 40 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o. 10 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o. 20 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o. 30 mg
1,00pevné liekové formy
15C10AA07 Rosuvastatin, p.o. 10 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o. 40 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o. 15 mg
C10AA05 Atorvastatin, p.o. 60 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o. 20 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o. 30 mg
1,00pevné liekové formy
16C10AA05 Atorvastatin, p.o. 80 mg
C10AA07 Rosuvastatin, p.o. 40 mg
1,00pevné liekové formy
17G01AF02 Klotrimazol, vag., všetky množstvá liečiva1,00
18G03GA05 Follitropín alfa, parent.
G03GA06 Follitropín beta, parent.
G03GA07 Lutropín alfa, parent.
0,70
19G03GA05 Follitropín alfa v kombinácii s lutropínom alfa, parent.0,70
20G04CA01 Alfuzosín, p.o., všetky množstvá liečiva
G04CA03 Terazosín, p.o., všetky množstvá liečiva
C02CA04 Doxazosín, p.o., všetky množstvá liečiva
0,95pevné liekové formy
21H01AC01 Somatotropín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
22J07AL02 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. 13-valentná
J07AL52 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. 10-valentná
1,00
23J07BM01 Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6, 11, 16, 18), parent.
J07BM02 Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18), parent.
1,00tekuté liekové formy
24L01BC05 Gemcitabín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
25L02AE02 Leuprorelin, parent., plv.iol, všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
26M01AB05 Diklofenak (sodná soľ, draselná soľ), p.o., všetky množstvá liečiva
M01AC05 Lornoxikam, p.o., všetky množstvá liečiva
M01AC06 Meloxikam, p.o., všetky množstvá liečiva
0,80pevné liekové formy
27M01AB05 Diklofenak, p.o. epolamín, všetky množstvá liečiva0,18pevné liekové formy
28M01AE01 Ibuprofén, p.o., všetky množstvá liečiva0,40
29M01AE03 Ketoprofén, p.o., všetky množstvá liečiva0,65
30M01AE09 Flurbiprofén, p.o., všetky množstvá liečiva
M01AE11 Kyselina tiaprofénová, p.o., všetky množstvá liečiva
M01AX17 Nimesulid, p.o., všetky množstvá liečiva
0,35
31M01AH01 Celekoxib, p.o., všetky množstvá liečiva
M01AH05 Etorikoxib, p.o., všetky množstvá liečiva
0,90pevné liekové formy
32M05BX03 Stroncium ranelát, p.o., všetky množstvá liečiva
M05BX04 Denosumab, parent., 60 mg/ml
0,98
33N01BB Amidy a anilidy, parent., všetky množstvá liečiva
N01BB01 Bupivakaín, parent, všetky množstvá liečiva
1,00
34N02AA01 Morfín, p.o. riadené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
35N02AA05 Oxykodón, p.o., všetky množstvá liečiva
36N02AB03 Fentanyl, p.o. a loc. nosový sprej, všetky množstvá liečiva1,00
37N02AX02 Tramadol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
38N02AX52 Tramadol kombinácie, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
39N07CA01 Betahistín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
40N02CC01 Sumatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva0,60
41N02CC04 Rizatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva
N02CC06 Eletriptan, p.o., všetky množstvá liečiva
N02CC07 Frovatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva
0,70pevné liekové formy
42N03AX21 Retigabín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
43N04BC09 Rotigotín transd. emp., všetky množstvá liečiva1,00
44N05BA12 Alprazolam, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,70
45N05BA12 Alprazolam, p.o., všetky množstvá liečiva0,30
46N06AB03 Fluoxetín, p.o., všetky množstvá liečiva
N06AB04 Citalopram, p.o., všetky množstvá liečiva
N06AB05 Paroxetín, p.o., všetky množstvá liečiva
N06AB06 Sertralín, p.o., všetky množstvá liečiva
N06AX11 Mirtazapín, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
47R01AC01 Nátrium chromoglykolát, nasal., všetky množstvá liečiva
R01AC02 Levokabastín, nasal., všetky množstvá liečiva
R01AC03 Azelastín, nasal., všetky množstvá liečiva
0,70všetky liekové formy
48R01AD01 Beklometazón, nasal., všetky množstvá liečiva
R01AD05 Budezonid, nasal., všetky množstvá liečiva
0,90
49R01AD08 Flutikazón, nasal., všetky množstvá liečiva
R01AD09 Mometazón, nasal., všetky množstvá liečiva
R01AD12 Flutikazón furoát, nasal., všetky množstvá liečiva
0,90
50R06AB03 Dimetindén, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AD02 Prometazín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie, p.o. bisulepin, všetky množstvá liečiva
R06AX02 Cyproheptadín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX17 Ketotifén, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
51R06AE07 Cetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AE09 Levocetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX13 Loratadín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX26 Fexofenadín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX27 Desloratadín, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
52R06AX28 Rupatadín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX29 Bilastín, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00pevné liekové formy
53S01EE01 Latanoprost, loc., 50 mcg/ml
S01EE03 Bimatoprost, loc., 0,3 mg/ml
S01EE04 Travoprost, loc., 40 mcg/ ml
1,00
54S01ED51 Timolol a latanoprost, loc.
S01ED51 Timolol a bimatoprost, loc.
S01ED51 Timolol a travoprost, loc.
0,90
55S01EC03 Dorsolamid, loc., 20 mg/ml
S01EC04 Brinzolamid, loc., 10 mg/ml
0,98
56J01XX08 Linezolid, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
57J02AC03 Vorikonazol, všetky množstvá liečiva1,00osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
58J02AC04 Posakonazol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
59J02AC01 Flukonazol, p.o., všetky množstvá liečiva0,95tekuté liekové formy
60J05AB01 Aciklovir, p.o., všetky množstvá liečiva0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
61J05AB09 Famciklovir, p.o., všetky množstvá liečiva0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
62J05AB11 Valaciklovir, p.o., všetky množstvá liečiva0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
63J05AB15 Brivudín, p.o., všetky množstvá liečiva0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
64P01AB01 Metronidazol, p.o., všetky množstvá liečiva0,75pevné liekové formy
65P01BA01 Chlorochín, p.o., všetky množstvá liečiva0,75pevné liekové formy
66P01BA02 Hydroxychlorochín, p.o., všetky množstvá liečiva0,75pevné liekové formy
67P01BB51 Atovakvon/progvanilium chlorid, p.o., všetky množstvá liečiva0,75pevné liekové formy
68P01BC02 Meflochín, p.o., všetky množstvá liečiva0,75pevné liekové formy
69P02CA01 Mebendazol, p.o., všetky množstvá liečiva0,75pevné liekové formy
70P02CA03 Albendazol, p.o. všetky množstvá liečiva0,75všetky liekové formy
71P03AC04 Permetrín, loc., všetky množstvá liečiva0,75všetky liekové formy
72V08AB09 Jodixanol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
73A07EC02 Mesalazín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
74A10BB07 Glipizid, p.o. GITS predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,80
75B03AE01 Železo, vitamín B12, kyselina listová a kyselina askorbová, p.o., všetky množstvá liečiva0,40
76C03DA04 Eplerenón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
77C07AB02 Metoprolol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
78C07AB03 Atenolol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
79C08CA08 Nitrendipín, p.o., všetky množstvá liečiva0,90pevné liekové formy
80D11A Iné dermatologiká loc., všetky množstvá liečiva1,00
81H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
82S01ED02 Betaxolol loc., všetky množstvá liečiva1,00
83D10AD01 Tretinoín loc. crm., všetky množstvá liečiva
D10AD03 Adapalén loc., všetky množstvá liečiva
D10AD54 Izotretinoín, kombinacie loc. s erytromycínom gel
0,80
84M01AE02 Naproxén, p.o., všetky množstvá liečiva0,40
85G02CB03 Kabergolín, p.o., všetky množstvá liečiva
G02CB04 Quinagolid, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00
86G04CB01 Finasterid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
87H01CC01 Ganirelix, parent. všetky množstvá liečiva
H01CC02 Cetrorelix, parent., všetky množstvá liečiva
0,80
88S01AX11 Ofloxacín loc., všetky množstvá liečiva
S01AX13 Ciprofloxacin loc., všetky množstvá liečiva
0,90
89S01AX19 Levofloxacín, loc. všetky množstvá liečiva
S01AX22 Moxifloxacin loc., všetky množstvá liečiva
0,80
90A02BX02 Sukralfát, p.o., všetky množstvá liečiva0,38pevné liekové formy
91A03AA04 Mebeverín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,65pevné liekové formy
92A03AD02 Drotaverín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
93A03AX04 Pinavérium, p.o., všetky množstvá liečiva0,52pevné liekové formy
94A03BA01 Atropín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
95A03BB01 Butylskopolamín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
96A03DA02 Pitofenón kombinovaný s analgetikami, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
97A03FA03 Domperidón, p.o., všetky množstvá liečiva0,32pevné liekové formy
98A03FA07 Itoprid hydrochlorid, p.o., všetky množstvá liečiva0,91pevné liekové formy
99A04AA01 Ondasetrón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
100A04AA01 Ondasetrón, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
101A04AA02 Granisetrón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
102A04AA02 Granisetrón, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
103A04AA05 Palonosetrón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
104A04AA05 Palonosetrón, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
105A04AD12 Aprepitant, p.o., 80 mg1,00pevné liekové formy
106A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová, p.o. , všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
107A05BA03 Silymarín, p.o., všetky množstvá liečiva0,65pevné liekové formy
108A06AD Makrogol, kombinácie minerálnych solí, p.o., všetky množstvá liečiva0,33tekuté liekové formy
109A06AD10 Kombinácie minerálnych solí, p.o., všetky množstvá liečiva0,43tekuté liekové formy
110A06AD11 Laktulóza, p.o., všetky množstvá liečiva0,86tekuté liekové formy
111A06AH01 Metylnaltrexóniumbromid, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
112A06AH03 Naloxegol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
113A06AX05 Prukaloprid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
114A07AA11 Rifaximín, p.o., všetky množstvá liečiva0,84pevné liekové formy
115A07DA01 Difenoxylát, p.o., všetky množstvá liečiva0,32pevné liekové formy
116A07EA06 Budezonid, p.o., všetky množstvá liečiva0,99pevné liekové formy
117A07EA06 Budezonid, p. rec., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
118A07EC01 Sulfasalazín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
119A07EC02 Mesalazín, p. o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
120A07EC02 Mesalazín, p. rec., všetky množstvá liečiva0,98pevné liekové formy
121A07EC02 Mesalazín, p.rec. sus. rect, všetky množstvá liečiva1,00polotuhé (tekuté) liekové formy
122A07FA Antidiaroické mikroorganizmy, p.o., všetky množstvá liečiva0,70pevné liekové formy
123A07XA05 Telotristát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
124A10AB01 Inzulín humánny, parent. rýchle pôsobiaci, všetky množstvá liečiva a aplikačné formy1,00tekuté liekové formy
125A10AB04 Inzulín lispro, parent. / s.c., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy okrem aplikácie inzulínovou pumpou0,93tekuté liekové formy
126A10AB04 Inzulín lispro, parent., všetky množstvá liečiva, aplikácia pomocou inzulínovej pumpy1,00tekuté liekové formy
127A10AB05 Inzulín aspart, parent., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy0,85tekuté liekové formy
128A10AB06 Inzulín glulizín, parent., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy1,00tekuté liekové formy
129A10AC01 Inzulín humánny, parent. strednodobo pôsobiaci, všetky množstvá liečiva a aplikačné formy1,00tekuté liekové formy
130A10AD01 Inzulín humánny, parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci , všetky množstvá liečiva a aplikačné formy1,00tekuté liekové formy
131A10AD04 Inzulín lispro, parent., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy0,96tekuté liekové formy
132A10AD05 Inzulín aspart, parent., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy0,95tekuté liekové formy
133A10AE04 Inzulín glargin, parent. pôsobiace dlhodobo, 100 IU/ml a všetky aplikačné formy1,00tekuté liekové formy
134A10AE05 Inzulín detemir, parent., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy0,91tekuté liekové formy
135A10AE06 Inzulín degludek, parent., všetky množstvá liečiva a aplikačné formy0,61tekuté liekové formy
137A10BA02 Metformin, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
138A10BA02 Metformin, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,91pevné liekové formy
139A10BB01 Glibenklamid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
140A10BB01 Glibenklamid, p.o. mikrokryštalické, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
141A10BB08 Gliquidon, p.o., všetky množstvá liečiva0,70pevné liekové formy
142A10BB09 Gliklazid, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
143A10BB12 Glimepirid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
144A10BG03 Pioglitazón, p.o., všetky množstvá liečiva0,83pevné liekové formy
145A10BH01 Stagliptín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
146A10BH02 Vildagliptín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
147A10BH04 Alogliptín, p.o., všetky množstvá liečiva0,98pevné liekové formy
148A10BH05 Linagliptín, p.o., všetky množstvá liečiva0,98pevné liekové formy
149A10BK03 Empagliflozín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
150A10BJ01 Exenatid, s.c., všetky množstvá liečiva0,94tekuté liekové formy
151A10BX02 Repaglinid, p.o., všetky množstvá liečiva0,86pevné liekové formy
152A10BX09 Dapagliflozín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
153A10BX11 Kanagliflozín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
154A10BX14 Dulaglutid, s.c., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
155A11CA01 Retinol, p.o., všetky množstvá liečiva0,79pevné liekové formy
156A11CC01 Ergokalciferol, parent., všetky množstvá liečiva0,85tekuté liekové formy
157A11CC03 Alfakalcidol, p.o., všetky množstvá liečiva0,99pevné liekové formy
158A11CC05 Cholekalciferol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
159A11DA01 Tiamín (vitamín B1), parent., všetky množstvá liečiva0,67tekuté liekové formy
160A11DB Vitamin B1 v kombinácii s vitamínom B6, parent., všetky množstvá liečiva0,54tekuté liekové formy
161A11GA01 Kyselina askorbová, parent., všetky množstvá liečiva0,89tekuté liekové formy
162A11HA03 Tokoferol (vitamín E), parent., všetky množstvá liečiva0,10tekuté liekové formy
163A12AA03 Glukonát vápenatý, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
164A12AA04 Uhličitan vápenatý, p.o., všetky množstvá liečiva0,63pevné liekové formy
165A12AA07 Chlorid vápenatý, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
166A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D, p.o., všetky množstvá liečiva0,71pevné liekové formy vrátane perorálneho prášku
167A12CC02 Síran horečnatý, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
168A16AX01 Kyselina tioktová, p.o., všetky množstvá liečiva0,98pevné liekové formy
169A16AX01 Kyselina tioktová, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
170A16AX04 Nitizinón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
171A16AX06 Miglustat, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
172A16AX07 Sapropterin, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
173A16AX09 Glycerolfenylbutyrát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
174A16AX10 Eliglustat, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
175B01AB01 Heparín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
176B01AB04 Dalteparín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
177B01AB05 Enoxaparín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
178B01AB06 Nadroparín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
179B01AB11 Sulodexid, p.o., všetky množstvá liečiva0,77pevné liekové formy
180B01AC06 Kyselina acetylsalicylová, p.o., všetky množstvá liečiva0,85pevné liekové formy
181B01AC09 Epoprostenol, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
182B01AC10 Indobufén, p.o., všetky množstvá liečiva0,23pevné liekové formy
183B01AC11 Iloprost, inhal., všetky množstvá liečiva1,00plynné liekové formy
184B01AC21 Treprostinil, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
185B01AC22 Prasugrel, p.o., všetky množstvá liečiva0,91pevné liekové formy
186B01AC23 Cilostazol, p.o., všetky množstvá liečiva0,05pevné liekové formy
187B01AC24 Tikagrelor, p.o., všetky množstvá liečiva0,92pevné liekové formy
188B01AX05 Fondaparinux, parent., všetky množstvá liečiva0,90tekuté liekové formy
189B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová, p.o., všetky množstvá liečiva0,83pevné liekové formy
190B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
191B02AB02 Antiproteináza alfa1, parent., všetky množstvá liečiva0,70tekuté liekové formy
192B02BA01 Fytomenadión, p.o., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
193B02BA01 Fytomenadión, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
194B02BD01 Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
195B02BD02 Koagulačný faktor VIII, parent. (efmoroctokog alfa), všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
196B02BD02 Koagulačný faktor VIII, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
197B02BD02 Koagulačný faktor VIII, parent. recombinantný, všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
198B02BD03 Faktor VIII - inhibítor bypassovej aktivity , parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
199B02BD04 Koagulačný faktor IX, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
200B02BD04 Koagulačný faktor IX, parent (nonakoq gama) , všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
201B02BD04 Koagulačný faktor IX, parent (eftrenonakog alfa), všetky množstvá liečiva0,99tekuté liekové formy
202B02BD06 Faktor VIII. a VWF, parent. faktor VIII, všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
203B02BD06 Faktor VIII. a VWF, parent. faktor VWF, všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
204B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný, parent. termostabilný, všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
205B02BD10 Von Willebrandov faktor, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
206B02BX01 Etamsylát, p.o., všetky množstvá liečiva0,89pevné liekové formy
207B02BX01 Etamsylát, parent., všetky množstvá liečiva0,61tekuté liekové formy
208B02BX04 Romiplostim, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
209B02BX05 Eltrombopag, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
210B03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex, p.o., všetky množstvá liečiva0,54všetky liekové formy
211B03AC01 Dextriferon, parent., všetky množstvá liečiva0,63tekuté liekové formy
212B03AC02 Sacharózový komplex s trojmocným železom, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
213B03AD Železo v kombinácii s kyselinou listovou, p.o., všetky množstvá liečiva0,24pevné liekové formy
214B03BA01 Kyanokobalamín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
215B03BB01 Kyselina listová, p.o., všetky množstvá liečiva0,64pevné liekové formy
216B03XA01 Erytropoetín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
217B03XA02 Darbepoetín alfa, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
218B05AA07 Hydroxyetylškrob, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
219B05BA03 Cukry, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
220C01AA05 Digoxín, p.o., všetky množstvá liečiva0,93pevné liekové formy
221C01CA24 Epinefrín, parent., všetky množstvá liečiva okrem 1 mg/ml0,98tekuté liekové formy
222C01DA08 Izosorbid dinitrát, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,25pevné liekové formy
223C01DA14 Izosorbid mononitrát, p.o., všetky množstvá liečiva0,97pevné liekové formy
224C01DA14 Izosorbid mononitrát, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,67pevné liekové formy
225C01EB17 Ivabradín, p.o., všetky množstvá liečiva0,98pevné liekové formy
226C02AC05 Moxonidín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
227C02CA06 Urapidil, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
228C02KX01 Bosentan, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
229C02KX02 Ambrisentan, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
230C03CA01 Furosemid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
231C03CA01 Furosemid, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
232C07AB02 Metoprolol, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
233C07AB07 Bisoprolol, p.o. cor, všetky množstvá liečiva0,55pevné liekové formy
234C07AB07 Bisoprolol, p.o., všetky množstvá liečiva0,83pevné liekové formy
235C07AG02 Karvedilol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
236C08CA01 Amlodipín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
237C08CA02 Felodipín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,89pevné liekové formy
238C08CA09 Lacidipín, p.o., všetky množstvá liečiva0,85pevné liekové formy
239C08DA01 Verapamil, p.o., všetky množstvá liečiva0,91pevné liekové formy
240C08DA01 Verapamil, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,92pevné liekové formy
241C08DB01 Diltiazem, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,72pevné liekové formy
242C10AB05 Fenofibrát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
243D01AC01 Klotrimazol, loc., všetky množstvá liečiva0,64polotuhé liekové formy
244D01AC01 Klotrimazol, loc., všetky množstvá liečiva0,34tekuté liekové formy
245D01AC16 Flutrimazol, loc., všetky množstvá liečiva0,47polotuhé liekové formy
246D01AC16 Flutrimazol, loc., všetky množstvá liečiva0,62tekuté liekové formy
247D02AC Mäkký parafín a tuky, loc., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy okrem kombinácii
248D02AE01 Karbamid, loc., všetky množstvá liečiva0,88tekuté liekové formy
249D05AX04 Takalcitol, loc., všetky množstvá liečiva0,65
250D05BB02 Acitretín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
251D07AB02 Hydrokortizón butyrát, loc., všetky množstvá liečiva0,76
252D07AC13 Mometazón, loc., všetky množstvá liečiva1,00
253D07AC14 Metylprednizolón aceponát, loc., všetky množstvá liečiva0,66
254D10AF02 Erytromycín, loc., všetky množstvá liečiva0,84
255D10AX03 Kyselina azelaová, loc., všetky množstvá liečiva0,50
256D10BA01 Izotretinoín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
257D11AH01 Tacrolimus monohydrát, loc., všetky množstvá liečiva0,80polotuhé liekové formy
258R03AC02 Salbutamol, inhal., všetky množstvá liečiva okrem 5 mg/ml1,00všetky liekové formy
259R03AC12 Salmeterol, inhal., všetky množstvá liečiva0,97všetky liekové formy
260R03AC13 Formoterol, inhal., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
261R03BA01 Beklometazón, inhal., všetky množstvá liečiva0,96všetky liekové formy
262R03BA02 Budezonid, inhal., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
263R03BA05 Flutikazón, inhal., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
264R03BA07 Mometazón, inhal., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
265R03CC02 Salbutamol, p.o., všetky množstvá liečiva0,96všetky liekové formy
266R03DA04 Teofylín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
267R03DC03 Montelukast, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
271R03DX05 Omalizumab, s.c., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
272B05BC01 Manitol, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
273B05XA01 Chlorid draselný, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
274B06AC01 Ľudský inhibítor C1 esterázy, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
275B06AC02 Ikatibant, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
276B06AC04 Konestat alfa, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
277C01BA08 Prajmalín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
278C01BC03 Propafenón, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
279C01BC03 Propafenón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
280C01BC03 Propafenón, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
281C01BD01 Amiodarón, p.o., všetky množstvá liečiva0,93pevné liekové formy
282C01BD01 Amiodarón, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
283C01BD07 Dronedarón, p.o., všetky množstvá liečiva0,94pevné liekové formy
284C01BG11 Vernakalant, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
285C01CA03 Noradrenalín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
286C01CA04 Dopamín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
287C01CA24 Epinefrín, parent. 1 mg/ml1,00tekuté liekové formy
288C01DA02 Glycerol trinitrát, inhal., všetky množstvá liečiva0,65
289C01DA02 Glycerol trinitrát, p.o., sublng., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
290C01EA01 Alprostadil, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
291C01EB15 Trimetazidín, p.o., všetky množstvá liečiva0,69pevné liekové formy
292C01EB15 Trimetazidín, p.o. predĺžené alebo riadené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,93pevné liekové formy
293C02AB01 L- metyldopa, p.o., všetky množstvá liečiva0,88pevné liekové formy
294C02AC06 Rilmenidín, p.o., všetky množstvá liečiva0,92pevné liekové formy
295C02KX04 Macitentan, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
296C03AA03 Hydrochlórotiazid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
297C03BA Sulfonamidy, samotné, metipamid, p.o., všetky množstvá liečiva0,83pevné liekové formy
298C03BA11 Indapamid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
299C03BA11 Indapamid, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,99pevné liekové formy
300C03DA01 Spironolaktón, p.o., všetky množstvá liečiva0,61pevné liekové formy
301C04AX21 Naftidrofuryl, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,76pevné liekové formy
302C05AE01 Glyceroltrinitrát, loc., všetky množstvá liečiva0,89polotuhé liekové formy
303C07AA05 Propranolol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
304C07AB05 Betaxolol, p.o., všetky množstvá liečiva0,89pevné liekové formy
305C07AB08 Celiprolol, p.o., všetky množstvá liečiva0,83pevné liekové formy
306C07AB12 Nebivolol, p.o., všetky množstvá liečiva0,74pevné liekové formy
307C08CA05 Nifedipín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
308C08CA06 Nimodipín, p.o., všetky množstvá liečiva0,93pevné liekové formy
309C01BC04 Flekainid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
310C01DX12 Molsidomín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
311C02KX05 Riociguát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
312C10AX14 Alirokumab, s.c., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
313C09AA15 Zofenopril, p.o., všetky množstvá liečiva0,12pevné liekové formy
314C10AX09 Ezetimib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
315C10AX13 Evolokumab, s. c., všetky množstvá liečiva1,00
316D01AA01 Nystatín, loc., všetky množstvá liečiva0,25
317D01AE14 Ciklopirox, loc., všetky množstvá liečiva0,68
318D01AE16 Amorolfín, loc., všetky množstvá liečiva0,70
319D01BA02 Terbinafín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
320D06AX09 Mupirocín, loc. , všetky množstvá liečiva0,70
321D06BB04 Podophylotoxín, loc., všetky množstvá liečiva0,80
322D06BB10 Imikvimod, loc., všetky množstvá liečiva1,00
323D06BB12 Epigalokatechíngalát, loc., všetky množstvá liečiva1,00
324D06BX01 Metronidazol, loc., všetky množstvá liečiva0,45
325D06AX01 Kyselina fusidová, loc., všetky množstvá liečiva0,65polotuhé liekové formy
326D07AA02 Hydrokortizón, loc., všetky množstvá liečiva0,43polotuhé liekové formy
327D07XC01 Betametazón, loc., všetky množstvá liečiva0,83tekuté, polotuhé liekové formy
328D07AB09 Triamcinolón, loc., všetky množstvá liečiva0,67
329D07AB10 Alclometasone, loc., všetky množstvá liečiva0,67
330D07AC01 Betametazón, loc., všetky množstvá liečiva0,84
331D07AC04 Fluocinolón, loc., všetky množstvá liečiva0,70
332D07AD01 Klobetazol propionát, loc., všetky množstvá liečiva0,80
333D11AH02 Pimekrolimus, loc., všetky množstvá liečiva0,75
334G01AA01 Nystatín, vag., všetky množstvá liečiva0,84
335G01AA10 Klindamycín, vag., všetky množstvá liečiva0,90
336G01AC05 Dequalínium chlorid, vag., všetky množstvá liečiva0,70
337G01AF05 Ekonazol, vag., všetky množstvá liečiva0,91
338G01AF12 Fenticonazol, vag., všetky množstvá liečiva0,42
339G01AF15 Butokonazol, vag., všetky množstvá liečiva0,49
340G01AX05 Nifuratel, p.o., všetky množstvá liečiva0,69
341G01AX11 Polyvidón - jód, vag., všetky množstvá liečiva0,42
342G02CB01 Bromkriptín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
343G02CX01 Atosiban, parent., všetky množstvá liečiva0,50
344G03BA03 Testosterón, parent., všetky množstvá liečiva1,00
345G03BB01 Mesterolón, p.o., všetky množstvá liečiva0,80
346G03CA03 Estradiol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
347G03CA03 Estradiol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
348G03CA04 Estriol, vag., všetky množstvá liečiva0,83
349G03CX01 Tibolón, p.o., všetky množstvá liečiva0,75
350G03D Dienogest, p.o., všetky množstvá liečiva0,96
351G03DA04 Progesterón, parent., všetky množstvá liečiva0,65
352G03DB01 Dydrogesterón, p.o., všetky množstvá liečiva0,77
353G03DC02 Noretisterón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
354G03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín, parent., všetky množstvá liečiva0,67
355G03GA04 Urofolitropín, parent., všetky množstvá liečiva0,53
356G03GA08 Choriogonadotropín alfa, parent., všetky množstvá liečiva0,28
357G03GA09 Korifolitropín alfa, parent., všetky množstvá liečiva0,65
358G03HA01 Cyproterón, p.o., všetky množstvá liečiva0,88
359G03HA01 Cyproterón, parent., všetky množstvá liečiva0,93
360G03XB02 Ulipristal, p.o., všetky množstvá liečiva0,92
361G04BC Rozpúšťadlá močových kameňov, p.o., všetky množstvá liečiva0,88
362G04BD04 Oxybutynín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
363G04BD04 Oxybutynín, transd., všetky množstvá liečiva1,00
364G04BD06 Propiverín, p.o., všetky množstvá liečiva0,77
365G04BD07 Tolterodín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,93
366G03XA01 Danazol, p.o., všetky množstvá liečiva0,95
367G04BD08 Solifenacín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
368G04BD09 Trospium chlorid, p.o., všetky množstvá liečiva0,93
369G04BD10 Darifenacín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
370G04BD11 Fesoterodín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,94
371G04BD12 Mirabegron, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
372G04BE03 Sildenafil, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
373G04CA02 Tamsulosín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
374G04CA04 Silodozín, p.o., všetky množstvá liečiva0,81
375G04CB02 Dutasterid, p.o., všetky množstvá liečiva0,91
376H01AB01 Tyrotropín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
377H01AX01 Pegvisomant, s.c., všetky množstvá liečiva1,00
378H01BA02 Dezmopresín, p.o. sublng. lyofilizát, všetky množstvá liečiva1,00
379H01BA02 Dezmopresín, nasal., všetky množstvá liečiva1,00
380H01CB02 Oktreotid, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
381H01CB03 Lanreotid, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
382H01CB05 Pasireotid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
383H02AB02 Dexametazón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
384H02AB02 Dexametazón, parent., všetky množstvá liečiva1,00
385H02AB04 Metylprednizolón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
386H02AB04 Metylprednizolón, parent., všetky množstvá liečiva1,00
387H02AB07 Prednizón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
388H02AB09 Hydrokortizón, parent., všetky množstvá liečiva1,00
389H03BA02 Propyltiouracil, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
390H03BB02 Tiamazol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
391H04AA01 Glukagón, parent., všetky množstvá liečiva0,80
392H05AA02 Teriparatid, parent., všetky množstvá liečiva0,97
393H05BX01 Cinakalcet, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
394H05BX02 Parikalcitol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
395H05BX02 Parikalcitol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
396J04BA02 Dapson, p.o.,1,00
397J05AB14 Valganciklovir, p.o.,1,00
398J05AE03 Ritonavir, p.o.,0,60
399J05AE10 Darunavir 400 mg, p.o.,1,00
400J05AE10 Darunavir 600 mg, p.o.,1,00
401J05AE14 Simeprevir, p.o.,1,00
402J05AF05 Lamivudin, p.o.,1,00
403J05AF07 Tenofovir, p.o.,1,00
404J05AF08 Adefovir, p.o.,1,00
405J05AF10 Entekavir, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
406J05AG04 Etravirin, p.o.,1,00
407J05AG05 Rilpivirín, p.o.,1,00
408J05AX05 Inozín pranobex, p.o., všetky množstvá liečiva0,77
409J05AX08 Raltegravir 600 mg, p.o.,1,00
410J05AX08 Raltegravir 400 mg, p.o.,1,00
411J05AX12 Dolutegravir, p.o.,1,00
412J05AX15 Sofosbuvir, p.o.,1,00
413J05AX16 Dasabuvir, p.o.,1,00
414J06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a., parent., všetky množstvá liečiva1,00
415J06BA01 Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG), s.c., všetky množstvá liečiva1,00
416J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a., parent., všetky množstvá liečiva1,00
417L01AA01 Cyklofosfamid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
418L01AA06 Ifosfamid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
419L01AA09 Bendamustín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
420L01AD02 Lomustín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
421L01AD05 Fotemustín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
422L01AX03 Temozolomid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
423L01BA01 Metotrexát, parent., všetky množstvá liečiva1,00
424L01BA01 Metotrexát, parent. napl. striekačka s ihlou, všetky množstvá liečiva1,00
425L01BA04 Pemetrexed, parent., všetky množstvá liečiva1,00
426L01BB02 Merkaptopurín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
427L01BB04 Kladribin, parent., všetky množstvá liečiva1,00
428L01BB05 Fludarabín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
429L01BB05 Fludarabín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
430L01BC02 Fluorouracil, loc. ung., všetky množstvá liečiva1,00
431L01BC02 Fluorouracil, parent., všetky množstvá liečiva1,00
432L01BC06 Kapecitabin, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
433L01BC07 Azacitidín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
434L01CA02 Vinkristin, parent., všetky množstvá liečiva1,00
435L01CA04 Vinorelbin, parent., všetky množstvá liečiva1,00
436L01CA04 Vinorelbín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
437L01CA05 Vinflunín, parent., všetky množstvá liečiva0,70všetky liekové formy
438L01CB01 Etopozid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
439L01CD01 Paklitaxel, parent. nanočastice viazané na albumín, všetky množstvá liečiva1,00
440L01CD01 Paklitaxel, parent., všetky množstvá liečiva1,00
441L01CD02 Docetaxel, parent., všetky množstvá liečiva1,00
442L01DB01 Doxorubicín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
443L01DB01 Doxorubicín, parent. lipozomálny, nepegylovaný, všetky množstvá liečiva1,00
444L01DB01 Doxorubicín, parent. pegylovaný, lipozomálny, všetky množstvá liečiva1,00
445L01DB02 Daunorubicín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
446L01DB03 Epirubicín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
447L01DB06 Idarubicín, p.o., všetky množstvá liečiva0,91
448L01DB06 Idarubicín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
449L01DB07 Mitoxantrón, parent., všetky množstvá liečiva1,00
450L01DB11 Pixantrón, parent., všetky množstvá liečiva1,00
451L01DC03 Mitomycín C, parent., všetky množstvá liečiva1,00
452L01XA02 Karboplatina, parent., všetky množstvá liečiva1,00
453L01XA03 Oxaliplatina, parent., všetky množstvá liečiva1,00
454L01XC02 Rituximab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
455L01XC02 Rituximab, s.c., všetky množstvá liečiva1,00
456L01XC03 Trastuzumab, parent.1,00
457L01XC03 Trastuzumab, s.c.1,00
458L01XC06 Cetuximab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
459L01XC07 Bevacizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
460L01XC08 Panitumumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
461L01XC12 Brentuximab vedotín, parent.1,00
462L01XC13 Pertuzumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
463L01XC15 Obinutuzumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
464L01XC18 Pembrolizumab, parent.1,00
465L01XC26 Inotuzumab ozogamicín, parent.1,00
466L01XC27 Olaratumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
467L01XE01 Imatinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
468L01XE02 Gefitinib, p.o.1,00
469L01XE03 Erlotinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
470L01XE04 Sunitinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
471L01XE05 Sorafenib, p.o.1,00
472L01XE06 Dasatinib, p.o.1,00
473L01XE07 Lapatinib, p.o.1,00
474L01XE09 Temsirolimus, parent., všetky množstvá liečiva1,00
475L01XE11 Pazopanib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
476L01XE13 Afatinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
477L01XE24 Ponatinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
478L01XE26 Cabozantinib, p.o., všetky množstvá liečiva0,75
479L01XE29 Lenvatinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
480L01XX11 Estramustin, p.o.1,00
481L01XX17 Topotekan, p.o.1,00
482L01XX17 Topotekan, parent., všetky množstvá liečiva1,00
483L01XX19 Irinotekan, parent., všetky množstvá liečiva1,00
484L01XX23 Mitotan, p.o.1,00
485L01XX25 Bexaroten, p.o.1,00
486L01XX32 Bortezomib, parent., všetky množstvá liečiva1,00
487L01XX35 Anagrelid, p.o.1,00
488L01XX43 Vismodegib, p.o.0,75
489L01XX44 Aflibercept, parent., všetky množstvá liečiva1,00
490L01XX46 Olaparib, p.o.1,00
491L01XX52 Venetoklax, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
492L02AB01 Megestrol, p.o.1,00
493L02AE02 Leuprorelin, parent., implantát, všetky množstvá liečiva1,00
494L02AE03 Goserelin, parent., všetky množstvá liečiva1,00
495L02AE04 Triptorelín, parent. 0,1 mg0,94
496L02BA01 Tamoxifén, p.o., všetky množstvá liečiva0,99
497L02BA03 Fulvestrant, parent., všetky množstvá liečiva1,00
498L02BB03 Bikalutamid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
499L02BB04 Enzalutamid, p.o.1,00
500L02BG03 Anastrozol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
501L02BG04 Letrozol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
502L02BG06 Exemestan, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
503L02BX02 Degarelix, parent., všetky množstvá liečiva1,00
504L02BX03 Abiraterón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
505L03AA02 Filgrastim, parent., všetky množstvá liečiva1,00
506L03AA13 Pegfilgrastím, parent., všetky množstvá liečiva1,00
507L03AA14 Lipegfilgrastim, s.c., všetky množstvá liečiva1,00
508L03AB04 Interferón alfa-2a, parent., všetky množstvá liečiva1,00
509L03AB05 Interferón alfa-2b, parent., všetky množstvá liečiva1,00
510L03AB08 Interferón beta-1b, parent.1,00
511L03AB11 Peginterferón alfa-2a, parent., všetky množstvá liečiva1,00
512L03AB13 Peginterferón beta-1a, parent. / s.c., všetky množstvá liečiva1,00
515L03AX03 BCG vakcína, parent., všetky množstvá liečiva1,00
516L03AX13 Glatirameracetát, parent., všetky množstvá liečiva1,00
518L04AA06 Kyselina mykofenolová, p.o. 180 mg a 360 mg1,00pevné liekové formy
519L04AA06 Kyselina mykofenolová, p.o. 250 mg a 500 mg1,00pevné liekové formy
520L04AA10 Sirolimus, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
521L04AA13 Leflunomid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
522L04AA18 Everolimus, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
523L04AA23 Natalizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
524L04AA24 Abatacept, parent., všetky množstvá liečiva1,00
525L04AA26 Belimumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
526L04AA27 Fingolimod, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
527L04AA29 Tofacitinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
528L04AA31 Teriflunomid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
529L04AA32 Apremilast, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
530L04AA33 Vedolizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
531L04AA34 Alemtuzumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
532L04AA37 Baricitinib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
533L04AA40 Kladribín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
534L04AB01 Etanercept, parent., všetky množstvá liečiva1,00
535L04AB02 Infliximab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
536L04AB04 Adalimumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
537L04AB05 Certolizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
538L04AB06 Golimumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
539L04AC03 Anakinra, s.c.1,00
541L04AC05 Ustekinumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
542L04AC07 Tocilizumab, s.c., všetky množstvá liečiva1,00
543L04AC07 Tocilizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
544L04AC08 Kanakinumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
545L04AC10 Sekukinumab, s.c., všetky množstvá liečiva1,00
546L04AC13 Ixekizumab, s.c., všetky množstvá liečiva1,00
547L04AD01 Cyklosporín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
548L04AD02 Takrolimus, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
549L04AD02 Takrolimus, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
550L04AX01 Azatioprin, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
551L04AX03 Metotrexát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
552M01AB01 Indometacín, p.rect., všetky množstvá liečiva0,75
553M01AB05 Diklofenak, p.rect.0,63
554M01AB05 Diklofenak, parent.0,71
555M01AB16 Aceklofenak, p.o., všetky množstvá liečiva0,40
556M01AC01 Piroxikam, p.o., všetky množstvá liečiva0,62
557M01AC01 Piroxikam, p.o. betacyklodextrín0,38
558M01AC05 Lornoxikam, parent., všetky množstvá liečiva0,41
559M01AC06 Meloxikam, parent., všetky množstvá liečiva0,87
560M01AE03 Ketoprofén, parent., všetky množstvá liečiva0,75
561M01AE17 Dexketoprofen, p.o., všetky množstvá liečiva0,15
562M01CC01 Penicilamín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
563M03AX01 Botulotoxín, parent., 100 UT1,00
564M03AX01 Botulotoxín, parent., 500 UT0,88
565M03AX01 Botulotoxín typu B, parent., 5 000 IU/ml1,00
566M03BX02 Tizanidín, p.o., všetky množstvá liečiva0,36
567M04AA01 Allopurinol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
568M04AA03 Febuxostát, p.o., všetky množstvá liečiva0,96
569M04AC01 Kolchicín, p.o., všetky množstvá liečiva0,61
570M05BA02 Kyselina klodrónová, p.o.1,00
571M05BA03 Kyselina pamidronová, parent., všetky množstvá liečiva1,00
572M05BA06 Kyselina ibandrónová, p.o. 150 mg1,00
573M05BA06 Kyselina ibandrónová, p.o. 50 mg1,00
574M05BA06 Kyselina ibandrónová, parent. 3 mg1,00
575M05BA06 Kyselina ibandrónová, parent. 1 mg/ml0,79
576M05BA07 Kyselina risedrónová, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
577M05BA08 Kyselina zoledrónová, parent. 0,05 mg/ml1,00
578M05BA08 Kyselina zoledrónová, parent., všetky množstvá liečiva1,00
579M05BX04 Denosumab, parent. 70 mg/ml0,87
580M09AB02 Kolagenáza clostridium histolytica, parent., všetky množstvá liečiva1,00
581M09AX01 Kyselina hyalurónová, parent., všetky množstvá liečiva0,30
582M09AX07 Nusinersen, parent., všetky množstvá liečiva1,00
583N01AB08 Sevofluran, inhal., všetky množstvá liečiva1,00
584N01AX03 Ketamín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
585N01AX10 Propofol, parent., všetky množstvá liečiva0,96
586N01BB01 Bupivakaín, parent., 5 mg/ml1,00
587N01BB02 Lidokaín, transd., všetky množstvá liečiva0,63
588N01BX04 Kapsaicín 8%, transd., všetky množstvá liečiva1,00
589N02AA01 Morfín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
590N02AA03 Hydromorfón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
591N02AA08 Dihydrokodeín, p.o., všetky množstvá liečiva0,96
592N02AB02 Petidín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
593N04BB01 Amantadín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
594N04BB01 Amantadín, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
595N04BC04 Ropinirol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
596N04BC04 Ropinirol, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
597N04BC05 Pramipexol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
598N04BC07 Apomorfín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
599N04BD02 Rasagilín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
600N04BX01 Tolkapon, p.o., všetky množstvá liečiva0,97
601N04BX02 Entakapon, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
602N05AA01 Chlórpromazín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
603N05AA02 Levomepromazín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
604N05AB02 Flufenazín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
605N05AD01 Haloperidol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
606N05AD01 Haloperidol, parent. depot., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
607N05AE03 Sertindol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
608N05AE04 Ziprasidón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
609N05AF01 Flupentixol, parent.1,00
610N05AF03 Chlórprotixén, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
611N05AF05 Zuklopentixol, p.o.1,00
612N05AF05 Zuklopentixol, parent.1,00
613N05AH02 Klozapín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
614N05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu, parent., všetky množstvá liečiva1,00
615N05AH03 Olanzapín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
616N05AH03 Olanzapín, p.o. oro., všetky množstvá liečiva1,00
617N05AH04 Kvetiapín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
618N05AH04 Kvetiapín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
619N05AL01 Sulpirid, p.o., všetky množstvá liečiva0,98
620N05AL03 Tiaprid, p.o., všetky množstvá liečiva0,90všetky liekové formy
621N05AL03 Tiaprid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
622N05AL05 Amisulprid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
623N05AN01 Lítium, p.o.1,00
624N05AX08 Risperidón, p.o., všetky množstvá liečiva okrem perorálneho roztoku 1mg/ml1,00pevné liekové formy
625N05AX11 Zotepín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
626N05AX12 Aripiprazol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
627N05AX12 Aripiprazol, p.o. oro., všetky množstvá liečiva1,00
628N05AX12 Aripiprazol, parent. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
629N05AX15 Kariprazín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
630N05BA01 Diazepam, p.rect., všetky množstvá liečiva0,97všetky liekové formy
631N05BA01 Diazepam, parent.1,00
632N05BA04 Oxazepam, p.o., všetky množstvá liečiva0,51
633N05BA08 Bromazepam, p.o., všetky množstvá liečiva0,19
634N05BE01 Buspiron, p.o., všetky množstvá liečiva0,66
635N05BX01 Mefenoxalón, p.o., všetky množstvá liečiva0,36
636N05CD13 Cinolazepam, p.o., všetky množstvá liečiva0,60
637N05CF01 Zopiklón, p.o., všetky množstvá liečiva0,55
638N05CF02 Zolpidem, p.o., všetky množstvá liečiva0,62
639N06AA04 Klomipramín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
640N06AA09 Amitriptylín, p.o., všetky množstvá liečiva0,92
641N06AA16 Dosulepín, p.o., všetky množstvá liečiva0,71
642N06AB08 Fluvoxamin, p.o., všetky množstvá liečiva0,73
643N06AB10 Escitalopram, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
644N06AG02 Moklobemid, p.o., všetky množstvá liečiva0,80
645N06AX03 Mianserin, p.o., všetky množstvá liečiva0,52
646N06AX05 Trazodon, p.o. predĺžené alebo riadené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,97
647N06AX12 Bupropión, p.o., predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,86
648N06AX14 Tianeptín, p.o., všetky množstvá liečiva0,91
649N06AX16 Venlafaxín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
650N06AX21 Duloxetín, p.o., všetky množstvá liečiva okrem 20 mg a 40 mg1,00
651N06AX22 Agomelatín, p.o., všetky množstvá liečiva0,91
652N06AX26 Vortioxetín, p.o., všetky množstvá liečiva0,87
653N06BA04 Metylfenidát, p.o., predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
654N06BA07 Modafinil, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
655N06BA09 Atomoxetín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
656N06DA02 Donepezil, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
657N06DA03 Rivastigmín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
658N06DA03 Rivastigmín, transd., všetky množstvá liečiva1,00
659N06DA04 Galantamín, p.o., predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
660N06DX01 Memantín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
661N07AA01 Neostigmín, p.o., všetky množstvá liečiva0,78
662N07AA01 Neostigmín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
663N07AA02 Pyridostigmín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
664N07AA03 Distigmín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
665N07BB03 Akamprosat, p.o., všetky množstvá liečiva0,88
666N07BB04 Naltrexón, p.o., všetky množstvá liečiva0,86
667N07BB05 Nalmefén, p.o., všetky množstvá liečiva0,54
668N02AA01 Morfín, p.o. 10 mg1,00
669N07X Iné liečivá CNS, parent.1,00
670N07XX04 Nátriumoxybát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
671N07XX06 Tetrabenazín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
672N07XX09 Dimetylfumarát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
673R03AC18 Indakaterol, inhal., všetky množstvá liečiva0,96všetky liekové formy
674R03AC19 Olodaterol, inhal., všetky množstvá liečiva0,96všetky liekové formy
675R03BA08 Ciklezonid, inhal., všetky množstvá liečiva0,90všetky liekové formy
676R03BB01 Ipratrópiumbromid, inhal., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
677R03BB04 Tiotropiumbromid, inhal. plv., všetky množstvá liečiva0,94všetky liekové formy
678R03BB04 Tiotropiumbromid, inhal. sol., všetky množstvá liečiva0,95všetky liekové formy
679R03BB05 Aklidíniumbromid, inhal., všetky množstvá liečiva0,98všetky liekové formy
680R03BB06 Glykopyróniumbromid, inhal., všetky množstvá liečiva0,95všetky liekové formy
681R03BB07 Umeklidíniumbromid, inhal., všetky množstvá liečiva0,89všetky liekové formy
682R03BC01 Nátrium chromoglykolát, p.o., všetky množstvá liečiva0,89
683R03DA05 Aminofylín, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
684R03DX07 Roflumilast, p.o., všetky množstvá liečiva0,87
685R05CA03 Guajafenezín, parent., všetky množstvá liečiva0,41
686R05CB01 Acetylcysteín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
687R05CB13 Alfadornáza, inhal., všetky množstvá liečiva1,00
688R05DA04 Kodeín, p.o., všetky množstvá liečiva0,36všetky liekové formy
689R06AA02 Difenhydramín, p.o., všetky množstvá liečiva0,72všetky liekové formy
690R06AB03 Dimetindén, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AD02 Prometazín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie, parent. bisulepin, všetky množstvá liečiva
1,00tekuté liekové formy
691R06AD03 Tietilperazín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
692R06AD03 Tietilperazín, p.rect., všetky množstvá liečiva1,00
693R06AE07 Cetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AE09 Levocetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX13 Loratadin, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX27 Desloratadín, p.o., všetky množstvá liečiva
R06AX28 Rupatadín, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00tekuté liekové formy
694R07AX Kolistimetát sodný, inhal., všetky množstvá liečiva0,85všetky liekové formy
695S01AA11 Gentamycín, loc., všetky množstvá liečiva0,51
696S01AA12 Tobramycín, loc., všetky množstvá liečiva0,50všetky liekové formy
697S01AA24 Kanamycín, loc., všetky množstvá liečiva0,15všetky liekové formy
698S01AB04 Sulfacetamid, loc., všetky množstvá liečiva0,56všetky liekové formy
699S01BA01 Dexametazón, loc. intravitreálny implantát1,00
700S01BA02 Hydrokortizón, loc., všetky množstvá liečiva0,54
701S01BA07 Fluorometolón, loc., všetky množstvá liečiva0,48
702S01BA14 Loteprednol etabonát, loc., všetky množstvá liečiva0,29
703S01BC03 Diklofenak, loc., všetky množstvá liečiva1,00
704S01EA05 Brimonidín, loc., všetky množstvá liečiva1,00
705S01EB01 Pilokarpín, loc., všetky množstvá liečiva1,00
706S01EC01 Acetazolamid, p.o., všetky množstvá liečiva0,93
707S01ED01 Timolol, loc., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
708S01ED05 Karteolol, loc., všetky množstvá liečiva0,82
709S01EE05 Tafluprost, loc., všetky množstvá liečiva0,67
710S01FA06 Tropikamid, loc., všetky množstvá liečiva0,49
711S01GX06 Emedastín, loc., všetky množstvá liečiva0,67
712S01GX07 Azelastín, loc., všetky množstvá liečiva0,93
713S01GX08 Ketotifén, loc., všetky množstvá liečiva0,78
714S01GX09 Olopatadín, loc., všetky množstvá liečiva1,00
715S01GX10 Epinastín, loc., všetky množstvá liečiva0,56
716S01HA02 Oxybuprokain, loc., všetky množstvá liečiva1,00
717S01JA01 Fluoresceín, parent., všetky množstvá liečiva0,97
718S01LA01 Verteporfin, parent., všetky množstvá liečiva1,00
719S01LA04 Ranibizumab, intravitreálne, všetky množstvá liečiva1,00
720S01LA05 Aflibercept, intravitreálne, všetky množstvá liečiva1,00
721S01XA18 Cyklosporín, loc., všetky množstvá liečiva0,75
722S01XA21 Merkaptamín, loc., všetky množstvá liečiva0,90
723S02BA Kortikosteroidy, loc., všetky množstvá liečiva0,74
729V03AB15 Naloxón, parent., všetky množstvá liečiva0,62
730V03AB25 Flumazenyl, parent., všetky množstvá liečiva0,82
731V03AC03 Deferasirox, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
732V03AE01 Sulfonát polystyrénu, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
733V03AE02 Sevelamer karbonát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
734V03AE03 Hydrát uhličitanu lantanitého, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
735V03AE04 Kalciumacetát a magnéziumkarbonát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
736V03AF Levofolinát disodný, parent., všetky množstvá liečiva1,00
737V03AF01 Mesna, parent., všetky množstvá liečiva1,00
738V03AF02 Dexrazoxan, parent., všetky množstvá liečiva1,00
739V03AF03 Kalcium folinát, parent., všetky množstvá liečiva1,00
740V04CL Testy na alergické choroby, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
741V04CX Iné diagnostické prípravky, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
742V07AB Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt., parent., všetky množstvá liečiva1,00
743V08AA01 Kyselina diatrizoová, parent., všetky množstvá liečiva1,00
744V08AB02 Johexol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
745V08AB04 Jopamidol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
746V08AB05 Jopromid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
747V08AB07 Joversol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
748V08AB10 Jomeprol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
749V08BA01 Síran barnatý so suspendujúcou latkou, p.o. alebo p. rect., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
750V08CA02 Kyselina gadoterová, parent., všetky množstvá liečiva1,00
751V08CA04 Gadoteridol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
752V08CA06 Gadoversetamid, parent., všetky množstvá liečiva1,00
753V08CA09 Gadobutrol, parent., všetky množstvá liečiva1,00
754V08CA10 Kyselina gadoxetová, parent., všetky množstvá liečiva1,00
755V08DA05 Mikrobubliny síranu hexafluoridu, parent., všetky množstvá liečiva1,00
756V10XX02 Ibritumomabtiuxetán, parent., všetky množstvá liečiva1,00
757A04AD12 Aprepitant, p.o. 125 mg a 80 mg (pri kombinovanej terapii)1,00pevné liekové formy
758A10AE04 Inzulín glargin, parent. pôsobiace dlhodobo, 300 IU/ml a všetky aplikačné formy0,98tekuté liekové formy
759A12BA Draslík, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
760A12BA Draslík, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
761A12BA01 Chlorid draselný, p.o., všetky množstvá liečiva0,61pevné liekové formy
762A12BA01 Chlorid draselný, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,44pevné liekové formy
763A12CC30 Horčík, p.o., všetky množstvá liečiva0,20pevné liekové formy
764A16AB02 Imigluceráza, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
765A16AB03 Agalzidáza alfa, parent., všetky množstvá liečiva0,98tekuté liekové formy
766A16AB04 Agalzydáza beta, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
767A16AB05 Laronidáza, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
768A16AB07 Aglukozidáza, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
769A16AB09 Idursulfáza, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
770A16AB10 Velagluceráza alfa, parent., všetky množstvá liečiva0,74tekuté liekové formy
772B01AC27 Selexipag, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
773B02BD05 Faktor VII., parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
774B03AA07 Síran železnatý, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,82pevná lieková forma
775B03AD02 Ferum(II)-fumarát a kyselina listová, p.o., všetky množstvá liečiva0,32pevné liekové formy
776B03AD03 Síran železnatý a kyselina listová, p.o. s predĺ. uvoľňovaním, všetky množstvá liečiva0,73pevné liekové formy
777B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
778B05AA01 Albumín, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
779B05AA06 Želatína, parent., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
780B05BB01 Elektrolyty, parent. chlorid sodný 0,9% ≤10ml1,00tekuté liekové formy
781B05BB01 Elektrolyty, parent. chlorid sodný 0,9% ≥100 ml1,00tekuté liekové formy
782B05BB01 Elektrolyty, parent. chlorid sodný a kalcium ≥400 ml1,00tekuté liekové formy
783B05BB01 Elektrolyty, parent. Ringer ≥400 ml1,00tekuté liekové formy
784C01DA08 Izosorbid dinitrát, inhal. spray, všetky množstvá liečiva0,69
785C01DX12 Molsidomín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
786C10AB05 Fenofibrát, p.o. mikronizované, všetky množstvá liečiva0,81pevné liekové formy
789G01AX14 Laktobacilový ferment, vag., všetky množstvá liečiva0,73všetky liekové formy
790G03GA10 Folitropín delta, parent., všetky množstvá liečiva0,52všetky liekové formy
792J01DD01 Cefotaxim, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
793J01DD04 Ceftriaxon, parent., všetky množstvá liečiva0,79všetky liekové formy
794J01DE01 Cefepim, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
796J01FF01 Klindamycín, parent., všetky množstvá liečiva0,95všetky liekové formy
797J01GB01 Tobramycín, inhal., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
798J01GB03 Gentamicín, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
799J01XA01 Vankomycín, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
800J01XB01 Kolistín, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
801J04AB02 Rifampicín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
802J04AC01 Izoniazid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
803J04AK02 Etambutol, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
804J06BB01Anti-d (rh) imunoglobulín, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
805J06BB02 Imonoglobulín proti tetanu, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
806J06BB16 Palivizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
807J07BB02 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén, parent.
J07BB02 Očkovacia látka proti chrípke, inaktivovaná, štiepený vírus alebo povrchový antigén, parent. a parent. 4-valentná
1,00
808L01XC14 Trastuzumab emtanzín, parent., všetky množstvá liečiva1,00
809L01XC19 Blinatumomab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
810L01XC31 Avelumab, parent., všetky množstvá liečiva0,70
811L01XE08 Nilotinib, p.o. 150 mg1,00
812L01XE08 Nilotinib, p.o. 200 mg1,00
813L01XE10 Everolimus, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
814L01XE12 Vandetanib, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
815L01XE27 Ibrutinib, p.o., všetky množstvá liečiva0,75
816L01XE39 Midostaurín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
817L02AE04 Triptorelín, parent. 3,75 mg
L02AE04 Triptorelín, parent. depot.
1,00
818L02AE04 Triptorelín, parent. 11,25 mg1,00
819L03AB07 Interferón beta-1a, parent., všetky množstvá liečiva1,00
821L04AA06 Kyselina mykofenolová, parent., všetky množstvá liečiva1,00
822L04AA36 Okrelizumab, parent., všetky množstvá liečiva1,00
823L04AC14 Sarilumab, s.c., všetky množstvá liečiva0,92
824L04AC16 Guselkumab, s.c., všetky množstvá liečiva0,92
825L04AX04 Lenalidomid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
826M09AX03 Ataluren, p.o., všetky množstvá liečiva0,86
827N02AB03 Fentanyl, transd., všetky množstvá liečiva okrem 12 mcg/h1,00
828N02AE01 Buprenorfín, transd., všetky množstvá liečiva1,00
829N01AX02 Tramadol, parent., všetky množstvá liečiva0,97
830N02AX06 Tapentadol, p.o., všetky množstvá liečiva0,90
831N02AX06 Tapentadol, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
832N02BA04 Salicylát sodný, parent., všetky množstvá liečiva0,67
833N02BB02 Metamizol, sodná soľ, p.o., všetky množstvá liečiva0,88
834N02BB02 Metamizol, sodná soľ, parent., všetky množstvá liečiva1,00
835N02CC01 Sumatriptan, loc., všetky množstvá liečiva0,40
836N02CC01 Sumatriptan, parent., všetky množstvá liečiva1,00
837N02CX01 Pizotifén, p.o., všetky množstvá liečiva0,78všetky liekové formy
838N03AA02 Fenobarbital, p.o., všetky množstvá liečiva0,76
839N03AA02 Fenobarbital, parent., všetky množstvá liečiva0,96
840N03AB02 Fenytoín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
841N03AD01 Etosuximid, p.o., všetky množstvá liečiva0,78
842N03AF01 Karbamazepín, p.o., všetky množstvá liečiva0,75
843N03AF01 Karbamazepín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
844N03AF02 Oxkarbazepín, p.o., všetky množstvá liečiva0,89všetky liekové formy
845N03AF03 Rufinamid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
846N03AF04 Eslikarbazepín acetát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
847N03AG01 Kyselina valproová, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
848N03AG01 Kyselina valproová, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva
N03AG01 Kyselina valproová, p.o. SR predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva
1,00
849N03AG01 Kyselina valproová, p.o., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
850N03AG04 Vigabatrín, p.o., všetky množstvá liečiva0,88
851N03AX03 Sultiam, p.o., všetky množstvá liečiva0,75
852N03AX09 Lamotrigín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
853N03AX11 Topiramát, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
854N03AX12 Gabapentín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
855N03AX14 Levetiracetam, p.o., všetky množstvá liečiva1,00pevné liekové formy
856N03AX14 Levetiracetam, p.o., všetky množstvá liečiva0,95tekuté liekové formy
857N03AX15 Zonisamid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
858N03AX16 Pregabalín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
859N03AX18 Lakosamid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
860N03AX22 Perampanel, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
861N03AX23 Brivaracetam, p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
862N04AA02 Biperidén, p.o., všetky množstvá liečiva0,98
863N04AA02 Biperidén, parent., všetky množstvá liečiva0,94
864N04BC05 Pramipexol, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
865N05AD01 Haloperidol, parent. nedepot., všetky množstva liečiva1,00všetky liekové formy
866N05AX08 Risperidón, p.o., všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy
867N05AX08 Risperidón, parent., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
868N05AX13 Paliperidón, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,99všetky liekové formy
869N05AX13 Paliperidón, parent. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
870N05AX13 Paliperidón palmitát, parent. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
871N05BB01 Hydroxyzín p.o., všetky množstvá liečiva0,74
872N05CD08 Midazolam p.o., všetky množstvá liečiva1,00všetky liekové formy
873N06AA04 Klomipramín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
874N06AX16 Venlafaxín, p.o. predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva1,00
875N06AX21 Duloxetín, p.o. 20 mg a 40 mg0,91
876N06DX01 Memantín, p.o. 10 mg/ml1,00tekuté liekové formy
877N07XX05 Amifampridín, p.o., všetky množstvá liečiva1,00
878R03AC02 Salbutamol, inhal. 5 mg/ml1,00všetky liekové formy
879B02BD02 Koagulačný faktor VIII, parent. (rurioktokog alfa pegol), všetky množstvá liečiva1,00tekuté liekové formy

Vysvetlivky:

ATC anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiva

loc. lokálne podanie

nasal. nasálne podanie

parent. parenterálne podanie

p.o. perorálne podanie

crm. krém

vag. vaginálny

plv.iol. prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

p. rec. cez rektum

sus. rect. rektálna suspenzia

s.c. subkutánny

inhal. inhalačný

p.o. cor perorálne podanie cor

loc. ung. lokálna masť

transd. transdermálny

inhal. plv. inhalačný prášok

inhal. sol. inhalačný roztok

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. augusta 2019.


v z. Stanislav Špánik v. r.