Vyhláška č. 250/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.08.2019
Účinnosť od 09.08.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.08.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.08.2019