Vyhláška č. 244/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Platnosť od 06.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH