Oznámenie č. 24/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie

Platnosť od 22.01.2019
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019.

24

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. marca 2009 bol v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaný Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.

Listina o schválení dohovoru bola uložená 22. apríla 2009 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019.

Do textu dohovoru možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 92/1 z 21. apríla 2009.