Zákon č. 228/2019 Z. z.Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 23.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020