Zákon č. 215/2019 Z. z.Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.07.2019