Vyhláška č. 204/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Platnosť od 11.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019 (za 14 dní)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019