Vyhláška č. 203/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 22.07.2019 do29.02.2020 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. júla 2019 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2020 Delená účinnosť
22.07.2019 - 29.02.2020 Aktuálne znenie