Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019