Redakčné oznámenie č. 20/2019 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Platnosť od 17.01.2019

20

OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

V prílohe č. 5 vzorec na výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy správne znie:

“.