Nariadenie vlády č. 186/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.06.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019 Aktuálne znenie