Nariadenie vlády č. 174/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.01.2020 (za 16 dní)