Nariadenie vlády č. 174/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie