Nariadenie vlády č. 172/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019 do30.06.2020
Zrušený 170/2020 Z. z.

172

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. mája 2019,

ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 4,18 eura.

§ 2

Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona je uvedená v prílohe.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 172/2019 Z. z.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona

Druh peňažného príspevku na opatrovanieVýška peňažného
príspevku na
opatrovanie
mesačne
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
430,35 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím
572,36 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac
ako 20 hodín týždenne
378,70 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri
opatrovaní najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac
ako 20 hodín týždenne
532,30 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 9 zákona555,20 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. a) zákona215,18 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. b) zákona286,18 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. c) zákona189,35 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. d) zákona266,15 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. e) zákona277,60 eura