Zákon č. 153/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 03.06.2019
Účinnosť od 30.06.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.2019 Aktuálne znenie