Zákon č. 152/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 03.06.2019
Účinnosť od 23.11.2019