Vyhláška č. 109/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019 do31.08.2019
Zrušený 204/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 - 31.08.2019