Zákon č. 10/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.01.2019
Účinnosť od 01.04.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.01.2019