Nariadenie vlády č. 88/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.03.2018