Zákon č. 87/2018 Z. z.Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2023 (za 4 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I § 127 ods. 2 a 3, § 129, 131 a § 133 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.